THĂM CẢNH ĐẸP CHÙA NÔM

|

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Tĩnh lặng trong xanh một khoảng trời

Mái chùa cong vắt ngắm trăng soi

Tọa thiền Đức Phật nghìn tay mắt

Quốc thái dân an trụ giữa trời..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét