Thung Lũng Xuân

|

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Mưa giăng giăng nhẹ khoảng đồi xa…
Thung lũng xanh rờn thoáng điểm hoa,
Đỏ thắm trên cành bông gạo chín
Áo chàm mang cả gió Xuân qua…

Cao Bàng, Xuân 2007

0 nhận xét:

Đăng nhận xét