MỘT SỚM TÂY BẮC

|

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
MỘT SỚM TÂY BẮC

Xa mờ ngọn núi vương mây

Gà xôn xao gáy đâu đây rất gần

Cây vả nép bóng dưới sân

Canh đào phủ mái sát gần tận tay


    Tây bắc sáng điện đêm ngày

Nhà sàn cùng với nhà xây quây quần

    Một miền non nước phân vân

Mỗi ngày mỗi đẹp trong ngần lời ru

    Hồ Ba bể phủ sương mù

Mênh mang mặt nước lơ thơ mạn thuyền

    Khuổi nậm suối chảy bình  yên

Giưã lòng núi đá nước xuyên từ nguồn

    Tây bắc một sớm sương buông...0 nhận xét:

Đăng nhận xét