VẠN PHÚC TỰ

|

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018


Vạn phúc cho dân một cảnh chùa


Làng nghề dệt lụa ẩn trang thơ

Tơ tằm óng ả mềm tay bạn

Đẹp cả Mỹ nhân lẫn khách  Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét